Політика конфіденційності

Дана Політика конфіденційності персональної інформації (далі – Політика) діє відносно всієї інформації, яку адміністрація сайту ZK.OBLAST.ONLINE (далі — Сайт) може отримувати про користувача.

Використання Сайту означає безпосередню згоду користувача з цією Політикою і зазначеними в ній умовами обробки його персональної інформації; в разі незгоди з цими умовами користувач повинен утриматися від використання даного ресурсу.

1. Персональна інформація користувачів, яку отримує і оброблює Сайт

1.1. В рамках цієї Політики під «персональними даними користувача» розуміються:

1.1.1. Персональна інформація, яку користувач надає про себе самостійно при залишенні коментарів, реєстрації (створення облікового запису) або в іншому процесі використання Сайту.

1.1.2 Дані, які автоматично передаються Сайтом в процесі його використання за допомогою встановленого на пристрої користувача програмного забезпечення, в тому числі IP-адреса, інформація з cookie, інформація про браузер користувача (чи іншої програми, за допомогою якої здійснюється доступ до сайту), час доступу , адреса запитуваної сторінки.

1.1.3. Дані, які надаються сайту, з метою здійснення надання послуг та / або комунікації та / або надання інших цінностей для відвідувачів Сайту, відповідно до діяльності даного ресурсу:

  • ім’я

  • електронна пошта

  • номер телефону
  • фото

  • посилання на персональний сайт або соцмережі

1.2. Справжня Політика може бути застосована тільки до даного Сайту! Вона не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на які користувач може перейти за посиланнями, доступними на Сайті. На таких сайтах у користувача може збиратися або запитуватися інша персональна інформація, а також можуть відбуватися інші дії.

1.3. Сайт в загальному випадку не перевіряє достовірність персональної інформації, наданої користувачами, і не здійснює контроль за їх дієздатністю. Однак, Сайт виходить з того, що користувач надає достовірну та достатню персональну інформацію з питань, що пропонуються в формах теперішнього ресурсу, і підтримує цю інформацію в актуальному стані.

2. Цілі збору і обробки персональної інформації користувачів

2.1. Сайт збирає і зберігає тільки ті персональні дані, які необхідні для надання послуг та / або комунікації та / або надання інших цінностей для відвідувачів.

2.2. Персональну інформацію користувача можна використовувати в наступних цілях:

2.2.1 Поліпшення якості сайту, зручності його використання, розробка нових товарів та послуг

2.2.2 Таргетування рекламних матеріалів і контента сайту під інтереси користувача

2.2.3 Проведення статистичних та інших досліджень на основі наданих даних

3. Умови обробки персональної інформації користувача і її передачі третім особам

3.1. Сайт зберігає персональну інформацію користувачів відповідно до внутрішніх регламентів конкретних сервісів.

3.2. Відносно персональної інформації користувача зберігається її конфіденційність, крім випадків добровільного надання користувачем інформації про себе для загального доступу необмеженому колу осіб.

3.3. Сайт має право передати персональну інформацію користувача третім особам в наступних випадках:

3.3.1. Користувач висловив свою згоду на такі дії, шляхом згоди, що виразилася у наданні таких даних;

3.3.2. Передача необхідна в рамках використання користувачем певного Сайту, або для надання послуги користувачеві;

3.3.3. Передача передбачена законодавством в рамках встановленої законодавством процедури;

3.4. При обробці персональних даних користувачів Сайт керується Законом України «Про захист персональних даних».

4. Заходи, що застосовуються для захисту персональної інформації користувачів

Сайт приймає необхідні і достатні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій з нею третіх осіб.

5. Зміна Політики конфіденційності. Чинне законодавство

5.1. Сайт має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності. При внесенні змін до актуальної редакції вказується дата останнього оновлення. Нова редакція Політики вступає в силу з моменту її розміщення, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики.

6. Зворотній зв’язок. Питання та пропозиції

6.1. Всі пропозиції або питання з приводу цієї Політики слід направляти в такий спосіб:

Email: [email protected]